Ilmatieteen laitoksen avoimen datan lisenssi

1.1.2013

1. Yleistä

Aineiston käyttöoikeutta rajoittavat tämän lisenssin mukaiset käyttöehdot:

Avoin data -aineiston tuottaja ja tekijänoikeuden tai tietokantasuojan haltija on Ilmatieteen laitos tai Liikennevirasto (jäljempänä lisenssin myöntäjä).

Aineistoa käyttäessä on aineiston tai sitä sisältävän tai hyödyntävän palvelun yhteyteen liitettävä maininta alkuperäislähteestä ja aineistoversion ajankohdasta seuraavasti:

Lisenssin saajalla tarkoitetaan luonnollista tai juridista henkilöä, joka ottaa tämän lisenssin alaisen aineiston käyttöön.

Lisenssin myöntäjä ei peri lisenssin alaisen aineiston käytöstä maksua.

Vastaanottamalla aineistoa lisenssin saaja hyväksyy tämän lisenssin ehdot.

2. Lisenssin ehdot

2.1. Käyttöoikeudet

Tämä on maailmanlaajuisen, maksuttoman, peruuttamattoman rinnakkaisen käyttöoikeuden myöntävä lisenssi, jonka mukaan lisenssin saajan vastaanottamaa aineistoa voi vapaasti:

2.2. Lisenssin saajan velvollisuudet ja vastuut

Lisenssin saajan on aineistoa tai siitä tehtyjä tuotteita käyttäessään ja edelleen luovuttaessaan:

Lisenssin saajan ja lisenssin myöntäjän välille ei tämän lisenssin myötä synny yhteistyö- tai liikesuhdetta. Lisenssin saaja ei saa aineiston yhteydessä ilmaista, että lisenssin myöntäjä tukisi tai suosittelisi kyseistä aineiston käyttötapaa.

Lisenssin myöntäjän ylläpitämän aineiston latauspalvelun häiriökäyttö on kielletty.

2.3. Lisenssin myöntäjän velvollisuudet ja vastuut

Lisenssin myöntäjä vastaa, että sillä on oikeus luovuttaa lisenssi kohdassa 1. Yleistä nimettyyn aineistoon.

Aineisto on lisensoitu sellaisenaan eikä lisenssin myöntäjä vastaa aineiston perusteella tehdyistä päätöksistä, aineistossa mahdollisesti esiintyvistä virheistä eikä aineiston käytöstä aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Lisenssin myöntäjä ei myönnä aineistolle tai siinä olevien tietojen oikeellisuudelle tai ajantasaisuudelle takuuta.

Lisenssin myöntäjä ei takaa, että aineisto olisi jatkuvasti saatavilla, ja lisenssin myöntäjä voi lopettaa aineiston jakelun ennalta ilmoittamatta. Lisenssin myöntäjä voi myös muuttaa aineiston latausrajapintaa ennalta ilmoittamatta.

3. Sovellettava laki

Tähän lisenssiin sovelletaan Suomen lakia.

4. Muutokset tähän lisenssiin

Lisenssin myöntäjä voi milloin tahansa muuttaa lisenssin ehtoja tai soveltaa aineistoon eri lisenssiä. Tämän lisenssin ehtoja sovelletaan kuitenkin edelleen niihin yksittäisiin aineistoihin, jotka oli lisenssin muuttuessa jo ladattu.
 

9.4.2013